Cầm cố cho vay chứng khoán niêm yết

Cầm cố cho vay chứng khoán niêm yết

Dịch vụ này là sự liên kết tạo kênh huy động hiệu quả với lãi suất phù hợp.

Lợi ích của khách hàng:

– Bổ sung thêm kênh huy động vốn giúp khách hành có thêm cơ hội đầu tư

Đặc điểm sản phẩm:

Khách hàng có thêm kênh huy động vốn hiều quả với lãi suất phù hợp, giúp khách hàng có thêm cơ hội đầu tư

Điều kiện sử dụng:

– Khách hàng có tài khoản GD tại BSC

Chứng khoán thuộc sở hữu của khách hàng. Tự do chuyển nhượng và thuộc danh mục chấp nhận cầm cố của Ngân hàng

Hồ sơ đăng ký:

– Ký kết hợp đồng với ngân hàng

Các mẫu biểu đăng ký:

– Theo mẫu quy định của Ngân hàng

Ghi chú:

– Chi tiết xin xem thêm tại website

Nội dung cùng danh mục