Cầm cố chứng khoán để vay vốn

Cầm cố chứng khoán để vay vốn

1. Lợi ích nổi bật

• Đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn ngắn hạn để kinh doanh chứng khoán của Quý khách hàng.
Thủ tục đơn giản, xử lý hồ sơ nhanh chóng, hiệu quả.

2. Điều kiện vay vốn

• Có năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
• Có phương án kinh doanh hiệu quả, đảm bảo khả năng trả nợ trong thời gian vay vốn;
• Là chủ sở hữu hợp pháp đối với chứng khoán cầm cố;
• Mở tài khoản Kinh doanh chứng khoán tại Công ty chứng khoán có thỏa thuận hợp tác với SCB;
• Cam kết ký quỹ, bổ sung, xử lý tài sản đảm bảo, trả nợ trước hạn khi thị giá chứng khoán là tài sản đảm bảo giảm quá mức cho phép của SCB.

3. Hồ sơ vay vốn

• Đối với khách hàng cá nhân: CMND hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.
• Đối với khách hàng doanh nghiệp: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh còn hiệu lực, mã số thuế, quyết định bổ nhiệm giám đốc, kế toán trưởng, điều lệ hoạt động của doanh nghiệp, giấy tờ pháp lý của người đại diện công ty vay vốn, báo cáo tài chính.
• Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án kinh doanh theo mẫu của SCB.
• Chứng khoán hoặc Giấy chứng nhận cổ đông hoặc Giấy xác nhận phong tỏa chứng khoán cầm cố do Công ty chứng khoán xác nhận (trong trường hợp chứng khoán lưu ký tại Công ty chứng khoán có liên kết với SCB).
• Sao kê tài khoản chứng khoán của khách hàng tại công ty chứng khoán có xác nhận của Công ty chứng khoán nơi lưu ký chứng khoán cho khách hàng.
• Tài sản đảm bảo nợ vay khác (nếu có).