Đầu năm 2016 lãi suất huy động ngân hàng lại biến động

Đầu năm 2016 lãi suất huy động ngân hàng lại biến động

Trong những ngày đầu năm 2016, biểu lãi suất huy động tại một số ngân hàng đã có thay đổi so với trước đây, và mức tăng giảm khác nhau tùy theo từng ngân hàng.

Cụ thể, Ngân hàng Bản Việt (VietCapitalBank) vừa công bố bảng lãi suất mới áp dụng kể từ ngày 08/01/2016. Theo đó, lãi suất huy động kỳ hạn 6, 7, 8 tháng tăng 0.1-0.2% lên 6.7%; kỳ hạn 9, 10, 11 tháng cũng tăng 0.1-0.2% lên 6.9%. Còn lại các kỳ hạn khác đều giữ nguyên như bảng lãi suất áp dụng từ ngày 25/12/2015.

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank – LPB) cũng tăng lãi suất huy động kỳ hạn 1 tháng từ 4.18% lên 4.38%, kỳ hạn 3 tháng từ 4.54% lên 4.74%. Bảng lãi suất mới áp dụng ngay ngày 01/01/2016.

Còn tại Ngân hàng Phát triển Tp.HCM (HDBank), lãi suất huy động mới vừa chính thức áp dụng từ đầu năm 2016 đã tăng đáng kể sau thời gian dài giữ nguyên (từ tháng 10/2015). Cụ thể, lãi suất huy động kỳ hạn 1, 2 tháng tăng 0.1% lên 5.08% và 5.06%; kỳ hạn 3 tháng tăng từ 5.04% lên 5.13%; kỳ hạn 4, 5 tháng tăng 0.1% lên 5.11% và 5.09%, các kỳ hạn còn lại đều giữ nguyên so với trước đó.

Theo chiều ngược lại, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã giảm 0.2% lãi suất huy động tại tất cả các kỳ hạn. Đối với mức tiền gửi dưới 100 triệu đồng (biến động tương tự cho các mức tiền gửi khác), lãi suất kỳ hạn 1 tháng 5.1%, kỳ hạn 6 tháng 6.4%, kỳ hạn 12 tháng 7.0%, cao nhất là kỳ hạn 36 tháng với 7.5%.