FPT chốt quyền trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu

FPT chốt quyền trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu

01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng và người sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 03 cổ phiếu mới, áp dụng cho cả cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi nhân viên.

Công ty Cổ phần FPT (FPT) vừa thông báo chốt quyền nhận cổ tức còn lại năm 2015 bằng tiền và Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015.

Theo đó, FPT sẽ chốt quyền (ngày đăng ký cuối cùng) ngày 30/5 tới đây (ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/5) để trả cổ tức năm 2015 bằng tiền và cổ phiếu.

Trả cổ tức còn lại năm 2015 bằng tiền:

– Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng, áp dụng cho cả cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi nhân viên)

– Thời gian thực hiện: 10/06/2016

Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015

– Tỷ lệ thực hiện: 15% (người sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 03 cổ phiếu mới, áp dụng cho cả cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi nhân viên)

– Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 59.915.413 cổ phiếu

Cổ phiếu FPT đã giảm khá mạnh 10 phiên giao dịch gần đây đưa giá cổ phiếu từ mức ~48.600 đồng còn 47.300 đồng tính đến hết phiên giao dịch hôm qua. Phiên hôm nay, FPT tăng giá trở lại 300 đồng lên 47.600 đồng/cổ phiếu.

Thanh Mai
Theo InfoNet