Tag Archives: bố mẹ

Bài học tình yêu của tổng thống Obama

Bài học tình yêu của tổng thống Obama

1. Bất kể thời gian hai người ở bên nhau bao lâu, bạn vẫn cần phải đem lại sự bất ngờ cho người kia Tổng thống Obama từng nói: "Thỉnh