Tag Archives: Dịch vụ tài chính

Ngân hàng BIDV hỗ trợ dịch vụ ngân hàng cho doanh nghiệp Nhật bản

Ngân hàng BIDV hỗ trợ dịch vụ ngân hàng cho doanh nghiệp Nhật bản

Theo đó, Ngân hàng Nanto và BIDV sẽ hợp tác để cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho các doanh nghiệp Nhật Bản là khách hàng của

Nhân viên ngân hàng được thưởng Tết nhiều tại sao?

Nhân viên ngân hàng được thưởng Tết nhiều tại sao?

So với thời hoàng kim 5-7 năm trước, mức lương bình quân các vị trí trong ngành ngân hàng đều giảm 15-20%, tuy nhiên so với các ngành nghề khác,