Tag Archives: lĩnh vực tài chính

Ngân hàng BIDV hỗ trợ dịch vụ ngân hàng cho doanh nghiệp Nhật bản

Ngân hàng BIDV hỗ trợ dịch vụ ngân hàng cho doanh nghiệp Nhật bản

Theo đó, Ngân hàng Nanto và BIDV sẽ hợp tác để cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho các doanh nghiệp Nhật Bản là khách hàng của