Tag Archives: momo

Vì sao nhiều công ty công nghệ liên tục lỗ nhưng vẫn chi hàng chục triệu USD?

Vì sao nhiều công ty công nghệ liên tục lỗ nhưng vẫn chi hàng chục triệu USD?

Bắt kịp với xu hướng của thế giới, phong trào khởi nghiệp tại Việt Nam đã diễn ra rất mạnh mẽ trong vài năm trở lại đây. Bên cạnh các