Tag Archives: mức lương bình quân

Nhân viên ngân hàng được thưởng Tết nhiều tại sao?

Nhân viên ngân hàng được thưởng Tết nhiều tại sao?

So với thời hoàng kim 5-7 năm trước, mức lương bình quân các vị trí trong ngành ngân hàng đều giảm 15-20%, tuy nhiên so với các ngành nghề khác,