Tag Archives: Ngân hàng Nhà nước

Rủi ro khi thanh khoản ngân hàng

Rủi ro khi thanh khoản ngân hàng

Tại báo cáo tổng quan thị trường tài chính 2015 công bố mới đây, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia đã đưa ra cảnh báo về những chuyển