Tag Archives: nhu cầu nhân lực

Nguồn nhân lực đáp ứng ngành tài chính ngân hàng vẫn thiếu

Nguồn nhân lực đáp ứng ngành tài chính ngân hàng vẫn thiếu

Tại ngày hội, nhiều chuyên gia tài chính cho biết, nhu cầu nhân lực ngành tài chính ngân hàng hiện nay vẫn cao, bằng chứng là trong năm 2015 và