Tag Archives: niêm yết cổ phiếu

Hơn 42 triệu cổ phiếu thủy điện sắp chào bán

Hơn 42 triệu cổ phiếu thủy điện sắp chào bán

Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) vừa có thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên. Theo đó, HSX đã chấp