Tag Archives: nước sạch

Phát minh cứu hàng triệu người trên thế giới khỏi tình trạng thiếu nước sạch

Phát minh cứu hàng triệu người trên thế giới khỏi tình trạng thiếu nước sạch

Bạn có tin những tờ giấy nhỏ bé này có thể lọc bỏ vi khuẩn, biến nước bẩn thành nước sạch không? Thiếu nước sạch là một trong những thảm