Tag Archives: phát hành cổ phiếu

FPT chốt quyền trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu

FPT chốt quyền trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu

01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng và người sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 03 cổ phiếu mới, áp dụng cho cả cổ phiếu phổ thông và cổ

Vì sao nhiều công ty công nghệ liên tục lỗ nhưng vẫn chi hàng chục triệu USD?

Vì sao nhiều công ty công nghệ liên tục lỗ nhưng vẫn chi hàng chục triệu USD?

Bắt kịp với xu hướng của thế giới, phong trào khởi nghiệp tại Việt Nam đã diễn ra rất mạnh mẽ trong vài năm trở lại đây. Bên cạnh các