Tag Archives: Vinalines

Đổi nợ lấy cổ phần đến hồi kết

Đổi nợ lấy cổ phần đến hồi kết

Cách đây vài năm, xu hướng “đổi nợ lấy cổ phần” rộ lên trước các đề nghị hoán đổi nợ của các ngân hàng lấy cổ phần các công ty