Bê tông Becamex chốt quyền nhận cổ tức 25% bằng tiền mặt

Bê tông Becamex chốt quyền nhận cổ tức 25% bằng tiền mặt

Ngày 2/6 tới đây, CTCP Bê tông Becamex (mã chứng khoán ACC) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 25% (01 cổ phiếu nhận 2.500 đồng). Thời gian thanh toán 2/6/2016. Như vậy Bê tông Becamex sẽ chi 25 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông.

Năm 2015, Bê tông Becamex đạt 40,37 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trong đó lợi nhuận ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ 37,7 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối 38,7 tỷ đồng. Như vậy, với việc chi 25 tỷ đồng, ACC đã trích 62% tổng lợi nhuận cả năm chia cho cổ đông.

Cơ cấu cổ đông của Bê tông Becamex khá cô đọng khi 3 cổ đông lớn nắm giữ gần 95% vốn điều lệ công ty, trong đó Tổng Cty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – Công ty TNHH MTV (Becamex) sở hữu 73,37% vốn điều lệ. Becamex sẽ nhận về 18,3 tỷ đồng cổ tức.

2 cổ đông lớn khác là CTCP Kinh doanhphát triển bình dương (TDC) và tổ chức nước ngoài Mutual Fund Elite sẽ nhận về gần 5,4 tỷ đồng. Phần còn lại là các cổ đông khác.

Thanh Mai
Theo Trí thức trẻ